tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr XXX/259/2017 z dn. 26.05.2017 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.”

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (w złotych):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

W1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

 

3,09

3,34

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

6,82

7,37

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

2

W2

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

 

3,09

3,34

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach co dwa miesiące

10,85

11,72

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

3

W3

Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych

 

1) cena 1m3

dostarczonej

wody

2,61

2,82

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

6,82

7,37

zł/odbiorcę/

okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dot. zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (w złotych):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

brutto1

0

1

2

3

4

5

1

OŚ1

Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych

1) cena 1m3

odprowadzanych

ścieków

 

5,93

 

6,40

zł/m3

2) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych

6,33

6,84

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2

OŚ2

Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące

1) cena 1m3

odprowadzanych

ścieków

 

5,93

 

6,40

zł/m3

3) stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych

8,68

9,37

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

1 Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 3 w tabeli 1 i tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC