tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TARYFY DLA CIEPŁA

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie  w sprawie rozpatrzenia wniosku i zatwierdzenia taryfy dla ciepła na sezon 2017/2018, przedłużył termin  zakończenia postępowania - do dnia 30 września br.


W tej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, do dnia wejścia w życie nowej taryfy, stosuje się taryfę dotychczasową.


Nowa taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE,  wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Odbiorcy ciepła zostaną poinformowani pisemnie o terminie wprowadzenia taryfy.

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC