tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że przejęliśmy do eksploatacji,  wybudowaną przez Gminę Barcin,  sieć kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul.Akacjowej, w Wolicach i w Barcinie Wsi.

Do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie budowanej kanalizacji, wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne zakończone studzienką połączeniową.

Użytkownicy nieruchomości planujący podłączenie instalacji kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, powinni uzyskać od PPU „WODBAR” Sp. z o.o. warunki techniczne wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej, podając adres nieruchomości.

Wniosek można napisać odręcznie lub skorzystać z druku wniosku udostępnionego poniżej.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie PPU „WODBAR” Sp. z o.o. ul.Dworcowa 12 w Barcinie lub przesłać drogą pocztową.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (za wyjątkiem nieruchomości wyposażonych w przydomowa oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania wynikające z przepisów prawnych).

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC