tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Informacja

Barcin, dnia 06.02.2018r.

 

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, informuje, że istnieje możliwość zorganizowania stażu na stanowisku: „ogrodnik terenów zieleni” na terenie gminy Barcin.

Uczestnik stażu powinien spełniać następujące wymogi:

I projekt

-osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

-wyłącznie kobiety

-wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie

-uczestnikami stażu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach POWER(III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-preferowana ilość osób na staż wynosi 4 osób z uwzględnieniem 2 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

II projekt

-osoby powyżej 29r.ż  zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne, zakwalifikowane do II profilu pomocy należące w szczególności do:

-osoby powyżej 50r.ż,

-kobiety,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach

-uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach RPO  WK-P (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-preferowana ilość osób na staż wynosi 6 osób z uwzględnieniem 3 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zakładem Usług Miejskich, tel. 52 383-69-75, w termonie do dnia 14.02.2018r.

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC