tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TARYFY DLA CIEPŁA

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie  w sprawie rozpatrzenia wniosku i zatwierdzenia taryfy dla ciepła na sezon 2017/2018, przedłużył termin  zakończenia postępowania - do dnia 30 września br.


W tej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, do dnia wejścia w życie nowej taryfy, stosuje się taryfę dotychczasową.


Nowa taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE,  wejdzie w życie nie wcześniej niż 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Odbiorcy ciepła zostaną poinformowani pisemnie o terminie wprowadzenia taryfy.

Wyjaśnienia do artykułu w tygodniku Pałuki

            W nawiązaniu do artykułu zatytułowanego „Ceny za ciepło zmrożą krew  w żyłach”, zamieszczonego w tygodniku Pałuki nr 27/20117,  pragniemy odnieść się do sugestii zawartej w artykule, jakoby mieszkańcy osiedli w Barcinie i Piechcinie mieli płacić za ogrzewanie więcej niż mieszkańcy gmin ościennych.

           Wyjaśniamy, że bezpośrednie porównanie cen i stawek opłat obowiązujących w różnych systemach ciepłowniczych nie stanowi jednoznacznej informacji o kosztach ponoszonych przez mieszkańców na ogrzewanie mieszkań i nie powinno być podstawą do formułowania wniosków porównawczych.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr XXX/259/2017 z dn. 26.05.2017 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.”

Czytaj więcej...

Zmiana strony BIP P.P.U. "WODBAR" Spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona nowa strona BIP  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem   http://www.bip.wodbar.com.pl

Aktualną stroną BIP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "WODBAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest strona pod adresem http://www.bip.wodbar.com.pl/ zgodnie z informacją na stronie http://bip.gov.pl/

Sprzedaż garaży blaszanych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12 informuje, że posiada do sprzedaży garaże blaszane o wymiarach 3x 6 m, zlokalizowane na działce nr 109/3 w Barcinie przy ul. Dworcowej ( obok gazowni ).

Garaże są ustawione i zakotwione na płycie betonowej, w każdym garażu jest wykonana instalacja elektryczna.

Drogi dojazdowe do garaży zostały utwardzone kamieniem i żużlem, teren jest oświetlony.

Czytaj więcej...

PPU WODBAR wynajmuje pojemniki oraz prowadzi sprzedaż worków

Opłata za dzierżawę pojemnika typu: SM120 litrów – 1,63 zł netto (2,00zł brutto). Opłata za worek : 0,65 zł netto( 0,80zł brutto) i 0,73 zł netto ( 0.90zł brutto).

Właściciele nieruchomości , którzy do 30.06.2013r. korzystali z usług PPU Wodbar mają do dyspozycji przynajmniej 1 pojemnik, mogą nadal z niego korzystać za odpłatnością jak wyżej.

W dniu wywozu pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru , zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, w przeciwnym razie odpady nie będą odebrane.

Jeśli zapomnisz wystawić pojemnika lub worka zadzwoń : 52 383 26 06

Podkategorie

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC