Prawidłowa segregacja odpadów (cz. 4)

Prawidłowa segregacja odpadów (cz. 4)

Zużyte baterie  nie MOGĄ trafić do żadnego z pojemników komunalnych! Mamy obowiązek umieszczania ich w specjalnych pojemnikach. To odpad szczególnie niebezpieczny, bo zawiera szkodliwe substancje, takie jak rtęć, cynk, mangan, kadm i wymagają oddzielnego przetwarzania. Zużyte baterie można m.in. wrzucić do pojemnika znajdującego się przed Urzędem Miejskim w Barcinie
Krzesła, tapczany, meble to odpady wielkogabarytowe i ich miejsce jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Barcinie Wsi  (rozpiska na stronie Wodbaru). Przypominamy jednocześnie, że jeśli ktoś nie może przetransportować zużytego sprzętu do PSZOK-a , może zgłosić jego odbiór z domu. Ten realizowany raz na kwartał (odbiór w wyznaczony dzień)
Odpady, które składają się z kilku rodzajów materiałów, jeśli nie można ich rozdzielić powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane‼️

Plastikowe opakowania po kosmetykach, maściach wrzucamy do plastiku, szklane do pojemników na szkło. Zakrętki plastikowe - do plastików. Trzeba pamiętać jednak, że przed wyrzuceniem wszystkie opakowania muszą być OPRÓŻNIONE

Opakowania po paście do zębów wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane

Zużyte płatki kosmetyczne i patyczki do uszu trafiają do odpadów zmieszanych

Leki: listki po tabletkach - pojemnik na odpady zmieszane, butelki po syropie - szklane do opadów szklanych, plastikowe plus plastikowe zakrętki do odpadów plastikowych, metalowe zakrętki do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Opakowania papierowe oraz ulotki - pojemnik na papier

Pamiętajmy również, że do pojemników na bioodpady trafiać powinny: części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, skorupki jajek, słoma, siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa), pestki oraz chleb - o ile nie ma osobnego pojemnika na ten produkt. Absolutnie nie wrzucamy tu produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, wędlin, kości a także skorupiaków, muszli, resztek po owocach morza ‼️

Drukuj