Przypominamy o kilku zasadach dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz ich segregowania na terenie gminy Barcin.

Przypominamy o kilku zasadach dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz ich segregowania na terenie gminy Barcin.

1. Opłaty w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynoszą odpowiednio:

- 10 złotych na miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, w którym odpady gromadzone są w sposób selektywny,

- 20 złotych na miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, w którym odpady gromadzone są w sposób nieselektywny.

2. Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy uregulować w następujących terminach:

- I kwartał – do 15 kwietnia br.

- II kwartał – do 15 lipca br.

- III kwartał – do 15 października br.

- IV kwartał – do 15 stycznia 2020 r.

Opłat można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Barcinie, Banku Spółdzielczym i u sołtysa danego sołectwa.

3. Należy przestrzegać zasad segregowania odpadów. I tak:

- Do worka/pojemnika w kolorze ŻÓŁTYM należy wkładać METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

- W worku/pojemniku w kolorze NIEBIESKIM powinien znajdować się PAPIER

- Worek/pojemnik w kolorze ZIELONYM przeznaczony jest do segregowania SZKŁA

- W worku/pojemniku w kolorze BRĄZOWYM umieszczamy BIODPADY

- Wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu wrzucamy do worka/pojemnika na ODPAY ZMIESZANE (dowolny kolor worka/ pojemnika, ale z opisem).

- Na terenie gminy Barcin działa Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów, do którego należy przewieść duże gabarytowo odpady takie jak np. lodówka czy kanapa.

WAŻNE !!!!!Przed wyrzuceniem odpadów do worka/pojemnika, aby było w nim więcej miejsca i zmieściło się więcej odpadów, niektóre z nich należy zgniatać lub złożyć np. kartony po mleku, plastikowe butelki, puszki po napojach, kartony po butach.

Więcej przydatnych informacji, tutaj: http://www.wodbar.com.pl/wodbar/dzial-ds-gospodarki-odpadami-komunalnymi/o-nasDrukuj