Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa: harmonogramy odbioru odpadów, zasady segregacji i odbioru odpadów


W związku z awarią sieci ciepłowniczej nastąpiła przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do budynków zlokalizowanych na terenie Barcina.

Dostawa ciepła oraz ciepłej wody zostanie przywrócona po zlokalizowaniu i usunięciu awarii.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

1. Opłaty w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynoszą odpowiednio:

- 10 złotych na miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, w którym odpady gromadzone są w sposób selektywny,

- 20 złotych na miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, w którym odpady gromadzone są w sposób nieselektywny.

Zimowe miesiące nie spowodowały uciążliwości na gminnych drogach zarówno dla kierowców, jak i naszego przedsiębiorstwa.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg.  Zima 2018/2019 nie była uciążliwa, dlatego, na przestrzeni kilku ostatnich lat,  sezon ten należał do najspokojniejszych. Ze względu na małe opady śniegu, interwencje polegały głównie na zwalczaniu śliskości i gołoledzi na drogach i chodnikach w gminie Barcin. Priorytetem były drogi, po których poruszają się autobusy szkolne.