Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa: harmonogramy odbioru odpadów, zasady segregacji i odbioru odpadów


Informujemy, że związku z pracami modernizacyjnymi stacji wodociągowej w Jadownikach Rycerskich, prowadzonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie, w nocy z dnia 12-go na 13-go lutego br. od godz. 20:00 do godz. 1:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi: Młodocin i Kierzkowo.