Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa: harmonogramy odbioru odpadów, zasady segregacji i odbioru odpadów


PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Zalesiu Barcińskim

w dniu 22.11.2021 r. od ok godz. 14:30 do czasu usunięcia awarii

nastąpi przerwa w dostawie wody

dla Odbiorców z miejscowości:
Zalesie Barcińskie posesje nr: 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 29, 32, 33, 35.

        Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.