Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa: harmonogramy odbioru odpadów, zasady segregacji i odbioru odpadów


PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Wolicach, spowodowanej przez firmę realizującą budowę sieci telekomunikacyjnej w dniu 30.06.2021 r. od godz. 10:00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców z miejscowości: „Górne” Wolice posesje przy drodze gminnej od skrzyżowania w Wolicach przy posesji nr 89 oraz na przyległych osiedlach do drogi wojewódzkiej nr 254 oraz na przyległych posesjach (Barcin-Mogilno)

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.


 

PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Piechcinie w dniu 24.06.2021 r.od godz.11:00 do ok godz. 15 nastąpi przerwaw dostawie wody dla Odbiorców z miejscowości: Piechcin: ul.Bielawska, ul.Radłowska, ul. Podgórna, ul. Gazowa, ul. Fabryczna, Aleksandrowo, Bielawy.
 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.


 

PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barciniei nformuje,że w związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Piechcinie w nocy z 21.06. na 22.06.2021 r.od godz.22:00 do czasu usunięcia awarii może wystąpić obniżone ciśnienie wody oraz przerwy w dostawie wody dla Odbiorców z miejscowości: Piechcin, Aleksandrowo, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie ,Bielawy. W związku z powyższym prosimy Odbiorców o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie)w wodę do spożycia oraz do celów sanitarnych.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w dniu 09.06.2021 r. ( środa ) od godz. 600 do godz. 1700 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla odbiorców zasilanych z Ciepłowni w Piechcinie. Przerwa ta jest niezbędna dla usunięcia awarii powstałej w sieci ciepłowniczej.


Za utrudnienia przepraszamy