Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa: harmonogramy odbioru odpadów, zasady segregacji i odbioru odpadów


PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w związku z realizacją przebudowy
odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania:
„Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie”   

w dniu 15.09.2021 r. od godz. 07:30 do ok godz. 13:00  
nastąpi przerwa w dostawie wody  


dla Odbiorców z posesji zlokalizowanych przy ul. Kasprowicza, Słowackiego, Sienkiewicza,
Kochanowskiego, Orzeszkowej, Prusa, Reymonta w Barcinie
oraz
mogą wystąpić również przerwy w dostawie wody
dla Odbiorców z posesji zlokalizowanych przy ul. Dworcowej w Barcinie.  


W związku z powyższym prosimy Odbiorców o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę
(zgromadzenie wody) do spożycia oraz do celów sanitarnych.
 Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

 

 

PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że