Informacje ogólne

Informacje ogólne dla Mieszkańców Gminy Barcin i Gminy Dąbrowa

KOMUNIKAT
czytaj więcej

KOMUNIKAT

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
informuje, że od dnia 21 lutego br.
wznawia obsługę klientów w budynkach Spółki oraz
dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy u odbiorców.
KASA w siedzibie Spółki czynna do w godz. 8 -14

Rozbudowa Stacji Wodociągowej
czytaj więcej

Rozbudowa Stacji Wodociągowej

Rozbudowa Stacji Wodociągowej – zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami międzyobiektowymi

Dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


Koszt całkowity przedsięwzięcia - 806.693,09 PLN

 

Pożyczka z NFOŚiGW - 549.793,00 PLN