W związku z koniecznością odbycia przez część mieszkańców Gminy Barcin kwarantanny związanej z obecnością w kraju koronawirusa COVID-19, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. realizując na zlecenie Burmistrza Barcina odbiór odpadów...

W związku z koniecznością odbycia przez część mieszkańców Gminy Barcin kwarantanny związanej z obecnością w kraju koronawirusa COVID-19, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. realizując na zlecenie Burmistrza Barcina odbiór odpadów...

Szanowni Państwo.

W związku z koniecznością odbycia przez część mieszkańców Gminy Barcin kwarantanny związanej z obecnością w kraju koronawirusa COVID-19, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. realizując na zlecenie Burmistrza Barcina odbiór odpadów komunalnych z lokali objętych kwarantanną publikuje przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego „Instrukcję w zakresie sposobu zabezpieczenia i odbioru odpadów pochodzących z kwarantanny” z dnia 18 marca 2020 roku.

Osoby objęte kwarantanną prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zaleceń ujętych w Instrukcji.

Jednocześnie informuję, że odpady domowe z kwarantanny odbierane są przez Spółkę w poniedziałki i czwartki w godzinach 7.00-15.00, według dostarczonego nam przez Gminę Barcin wykazu. Osoby objęte kwarantanną prosimy o odbieranie w tym czasie telefonów od pracowników Spółki realizujących odbiór odpadów.

Dziękujemy.


Drukuj