Nieodpłatnego przekazania żużlu

Nieodpłatnego przekazania żużlu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania żużli z produkcji Ciepłowni w Barcinie i Piechcinie. Żużle mogą być wykorzystane do utwardzenia powierzchni dróg i placów, do budowy fundamentów.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Ciepłowniczego p. Andrzej Bartkowiak tel. 52 383 67 78 lub 604 471 169.   


Drukuj