Rutynowe badanie jakości wody w miejscowości Mamlicz

Rutynowe badanie jakości wody w miejscowości Mamlicz

PPU "WODBAR" Sp. z o.o. informuje, że rutynowe badanie jakości wody przeprowadzane na zlecenie Spółki wykazało śladowe ilości bakterii e coli na ujęciu wody w miejscowości Mamlicz. Badania nie wykazały żadnej obecności bakterii w sieci wodociągowej zaopatrywanej z tego ujęcia. O powyższym fakcie poinformowane zostały służby sanitarne.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców podjęta została decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu dostarczania wody z ujęcia w Mamliczu i skierowaniu zasilania z ujęcia w miejscowości Wolice. Ze względu na znaczny obszar należy spodziewać się utrudnień w zaspokajaniu potrzeb na dostarczanie wody szczególnie w nieruchomościach wyżej położonych. Podjęte zostały działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do wody pitnej poprzez rozwożenie przez PPU "WODBAR" oraz do wody sanitarnej rozwożonej przez strażaków z OSP Barcin i Piechcin. Wszyscy potrzebujący większej ilości wody do celów gospodarskich mogą zostać zaopatrzeni nieodpłatnie  na punkcie poboru przy ul. Łąkowej w Barcinie  w   godzinach 7 - 22. Woda docierająca do odbiorców z sieci wodociągowej jest zdatna do picia i nie zawiera żadnych bakterii mogących mieć wpływ na jej jakość. Decyzją powiatowego Inspektora Sanitarnego ujęcie wody w Mamliczu zostało zamknięte do czasu ponownego dokonania pomiarów i ewentualnego przywrócenia pełnej sterylności ujęcia.

Za powstałe utrudnienia Przedsiębiorstwo przeprasza wszystkich klientów.

Henryk Popławski Prezes Zarządu


Drukuj