Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że decyzją  BD.RET.070.7.2018.EK z dnia 25.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy  

została zatwierdzona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 na terenie Gminy Barcin

na okres 3 lat

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona  taryfa obowiązuje od dnia 19 czerwca 2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

W1: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel

i przemysł, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych,

W2: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące,

W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

OŚ1 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych,

OŚ2 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,24

3,50

7,23

7,81

2

Grupa W2

3,24

3,50

11,50

12,42

3

Grupa W3

2,69

2,91

7,23

7,81

 

Tabela 1.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,39

3,66

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,39

3,66

11,56

12,48

3

Grupa W3

2,81

3,03

7,30

7,88

 

Tabela 1.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,49

3,77

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,49

3,77

11,57

12,50

3

Grupa W3

2,90

3,13

7,30

7,88

 

Tabela 2.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,00

7,56

6,71

7,25

2

Grupa OS2

7,00

7,56

9,19

9,93

 

Tabela 2.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,26

7,84

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,26

7,84

9,29

10,03

 

Tabela 2.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,31

7,89

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,31

7,89

9,30

10,04


Drukuj