KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,
że od 19.09.2020 r. obowiązuje nowy „Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej” w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.471).

Druk nowego wniosku do pobrania na stronie internetowej: wodbra.com.pl oraz w siedzibie Spółki: Barcin, ul. Dworcowa 12, pok.nr 8.


Drukuj