Komunikat w sprawie przydatności wody

Komunikat w sprawie przydatności wody

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o.  informuje, że w próbie wody pobranej do badania dnia 29.05.2019 r. ze stacji wodociągowej w Piechcinie w ramach prowadzonej przez nas wewnętrznej kontroli jakości wody, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli. Informację z laboratorium o przekroczeniu otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym i powiadomiliśmy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, który działając zgodnie z obowiązującymi przepisami wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia.

Informujemy, że niezwłocznie rozpoczęliśmy dezynfekcję wody podawanej do sieci wodociągowej, ponadto przez kilka dni woda pitna będzie dowożona mieszkańcom  w godz. od 700  do 2200.

Wyjaśniamy, że w badanej próbie wody nie stwierdzono obecności innych bakterii będących wskaźnikiem zanieczyszczenia wody tj. Escherichii coli i enterokoków kałowych.

 

 


Drukuj