Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że istnieje możliwość zorganizowania stażu na stanowisku "ogrodnik terenów zieleni"