Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że Uchwałą Nr XXX/259/2017 z dn. 26.05.2017 r. Rady Miejskiej w Barcinie

została zatwierdzona

„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta i gminy Barcin

w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.”