Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Spółka z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 19 stycznia (piątek) 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.

Nie dotyczy to pracowników w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wywozem odpadów komunalnych.