Barcin, dnia 06.02.2018r.

 

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, informuje, że istnieje możliwość zorganizowania stażu na stanowisku: „ogrodnik terenów zieleni” na terenie gminy Barcin.

Uczestnik stażu powinien spełniać następujące wymogi: