Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin: awarie, jakość wody, przerwy w dostawie wody, taryfy


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 04.06.2021 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, zgodnie z art.130 ust.2 Kodeksu pracy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w dniu 01.06.2021 r. ( wtorek ) od godz. 700 do godz. 1700 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla budynków w Barcinie:

 1. Urząd Miasta i Gminy ul. Artylerzystów 9,
 2. Komisariat Policji ul. Artylerzystów 9a,
 3. Przedszkole nr 3 ul. Artylerzystów 1,
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „KUJAWY” ul. Mogileńska 1; ul. Wojska Polskiego 1- 4,
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mogileńska 3,
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mogileńska 5,
 7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego ul. Wojska Polskiego 4a,
 8. Zespół Szkół ul. Polna 1.

Przerwa ta jest niezbędna dla usunięcia awarii powstałej w sieci ciepłowniczej.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z brakiem ciepłej wody użytkowej.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar”

Spółka z o.o. w Barcinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

MISTRZ ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH

 1. Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie  (preferowane techniczne),
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem liczącym co najmniej 10 osób,
 • zdolność do wykonywania prac na wysokościach powyżej 3 metrów,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, o cmentarzach i chowaniu  Zmarłych,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem prac w zakresie remontu i utrzymania  
 • obiektów budowlanych oraz ich otoczenia.
 1. Ogólny zakres obowiązków
 • nadzorowanie wykonywania prac z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
 • nadzorowanie wykonywania prac z związanych z zakładaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni miejskiej,
 • nadzorowanie nad właściwym utrzymanie stanu dróg, ulic, placów i chodników w okresie zimowym,
 • prace z zakresu administracji cmentarzem komunalnym,
 • zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 • administracja targowisk gminnych,
 • rekultywacja składowiska odpadów w Barcinie Wsi,
 • nadzorowanie prac budowlanych, ślusarskich, związanych z utrzymaniem zieleni i porządku zlecane przez podmioty zewnętrzne,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowej, wycena i rozliczanie robót,
 • sprawowanie kontroli w zakresie pobierania i zwrotu materiałów, rozliczania zużycia materiałów oraz rozliczania czasu pracy,
 • ustalanie harmonogramu pracowników.
 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu

 

    Prosimy w CV o dopisanie klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar”  Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko : Mistrz Zakładu Usług Miejskich”.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

    Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 14 maja 2021r. do godz. 14:00  w sekretariacie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o.

 1. Dworcowa 12, 88-190 Barcin.

    Oferty, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    Będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka

     z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12,  88-190 Barcin

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście lub listownie, w siedzibie administratora lub e-mail:

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A

     ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia

     26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji i zostaną zapomniane w

     ciągu 14 dni od jej zakończenia.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

     na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie

     będą udostępniane poza obszar EWG ani nie będą podlegały profilowaniu przez systemy automatyczne.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do

     przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

     Osobowych.