Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Informacje dla Mieszkańców Gminy Barcin: awarie, jakość wody, przerwy w dostawie wody, taryfy


PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Piechcin.

PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie informuje, że w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego – budowy odcinka sieci wodociągowej w Wolicach  
w dniu 19.08.2021 r. od godz. 07:00 do ok godz. 10:00  
nastąpi przerwa w dostawie wody  
dla Odbiorców z miejscowości:
 „Górne” Wolice
posesje przy drodze gminnej od zakrętu na wysokości posesji nr 10 do drogi wojewódzkiej nr 254
(nr posesji: 10, 10A, 97B, 97A, 97, 184, 183, 7, 8, 50, 6, 5, 4A, 4),
na przyległym do drogi gminnej osiedlu (nr posesji: 48, 51, 56, od 62 do 74)
oraz na posesjach wzdłuż drogi wojewódzkiej (nr posesji: 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 76).  
W związku z powyższym prosimy Odbiorców o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę
do spożycia oraz do celów sanitarnych.
 Przepraszamy za wszelkie utrudnienia