Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie poszukuje
pracownika na stanowisko:

Elektromonter

  1. Miejsce pracy: Sadłogoszcz (oczyszczalnia ścieków), sieciowe przepompownie ścieków oraz ujęcia wody
  2. Zakres obowiązków:
  • wykonywanie prac związanych z eksploatacją i utrzymaniem ruchu urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków, sieciowych przepompowni ścieków i ujęć wody,
  • prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych,
  • usuwanie awarii,
  • prace na wysokości powyżej 3 m.
    1. Wymiar czasu pracy: cały etat

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „Wodbar”

Spółka z o.o. w Barcinie,

ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI