Woda i ścieki

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków