Wnoszenie opłat

Konta bankowe:

Opłata za czynsz i wywóz nieczystości stałych - śmieci (mieszkania socjalne i komunalne):

92 8167 0008 0000 2088 2000 0010

 

Opłata za rezerwację miejsca na targowisku miejskim:

92 8167 0008 0000 2088 2000 0010

 

Pozostałe opłaty:

44 8167 0008 0000 2088 2000 0001


Drukuj