tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o.
siedziba: ul.Dworcowa 12,  88-190 Barcin
KRS: 0000034906  XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
NIP: 556-000-42-43
Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł

PPU „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie jest spółką jednoosobową ze 100 % udziałem Gminy Barcin. Od 1992 r. Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz produkcji i dystrybucji energii cieplnej, eksploatując obiekty i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze na terenie miasta i gminy Barcin.

Ponadto Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, utrzymania terenów zielonych oraz inne usługi komunalne.

Dowiedz się więcej