tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

Pojemniki i worki na terenie Gminy Dąbrowa

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ :

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed  wejściem na teren nieruchomości, w przeciwnym razie odpady nie będą odebrane. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr Tel. 52 383 26 06.