Oferta

Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

  • odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszane, segregowane oraz remontowe)
  • dzierżawy pojemników na odpady w zakresie sprzedaży worków na odpady 

Drukuj