Oferta

Zakład Ciepłowniczy

Oferta usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy:
    • wymiana grzejników
    • przeróbki instalacji wewnętrznej c.o.,
    • wymiana armatury c.o.  i  c.w.u.
    • usuwanie przecieków i odpowietrzanie instalacji wewnętrznej c.o.

Drukuj