O nas

Zakład Usług Miejskich

Zakład usług Miejskich świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką komunalną na terenie gminy Barcin. Do naszych obowiązków należy:

  • pielęgnacja zieleni miejskiej, łącznie z zakładaniem terenów zielonych, których właścicielem jest gmina Barcin (od kwietnia do listopada)
  • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymanie przystanków autobusowych i części placów zabaw 
  • zimowe utrzymaniem dróg gminnych
  • administrowanie targowiskami gminnymi w Barcinie i w Piechcinie
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym w Barcinie (wywóz śmieci, utrzymanie terenu, prowadzenie dokumentacji)
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Pod naszym zarządem znajdują się komunalne budynki mieszkalne, a także wspólnoty mieszkaniowe, zarówno te z udziałem gminy, jak i stanowiące współwłasność wyłącznie osób fizycznych.
  • wykonywaniem prace związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni, robotami budowlanymi i ślusarskimi,  gdzie zleceniodawcami są inne podmioty niż gmina Barcin.

Posiadamy ponadto ekipę remontową, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do właściwej eksploatacji obiektów i usuwaniu na bieżąco usterek i awarii. Są to:  instalatorzy wszystkich branż  - elektryczna, gazowa, sanitarna - dekarze, brukarze, murarze, ślusarze, stolarze budowlani.


Drukuj