tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

O nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o. o.  z siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy kompleksowe usługi związane z szeroko pojętą gospodarką komunalną na terenie Gminy Barcin. Zakład Usług Miejskich zajmuje się pielęgnacją zieleni miejskiej (włącznie z zakładaniem terenów zielonych), utrzymaniem czystości dróg miejskich, zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Administrujemy targowiskami gminnymi w Barcinie i w Piechcinie oraz zarządzamy cmentarzem komunalnym w Barcinie.

Zakład Usług Miejskich zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi. Pod naszym zarządem znajdują się komunalne budynki mieszkalne, a także wspólnoty mieszkaniowe, zarówno te z udziałem Gminy jak i stanowiące współwłasność wyłącznie osób fizycznych.

W związku z tą ostatnią działalnością posiadamy ekipę remontową, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do właściwej eksploatacji obiektów i usuwaniu na bieżąco usterek i awarii, a więc instalatorów wszystkich branż (elektryczna, gazowa, sanitarna), dekarzy, brukarzy, murarzy, ślusarzy, stolarzy budowlanych.

Wykonujemy także prace związane z zakładaniem i utrzymaniem zieleni, robotami budowlanymi i ślusarskimi,  gdzie zleceniodawcami są inne podmioty niż Gmina Barcin.