tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

01 02 03 04

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest komórką organizacyjną Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” Spółka z o. o. z siedzibą w Barcinie przy ul. Dworcowej 12, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barcin.

ZWiK eksploatuje dzisiaj trzy ujęcia wody podziemnej i stacje uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową o długości łącznej ok. 120 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 45 km, na której zlokalizowanych jest 17 przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy i oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej. Oczyszczamy także ścieki tłoczone z terenu gminy Pakość i gminy Dąbrowa. Na najbliższe lata planowana jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy – będzie to największa inwestycja z dotychczas realizowanych.