tel.: 52 3836444, fax: 52 3836137, e-mail: napisz do nas
TELEFONY ALARMOWE

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie poszukuje pracowników na stanowiska:

 1. Kierowca
 2. Miejsce pracy: Barcin
 3. Zakres obowiązków: przewóz osób, przewóz towarów
 4. Wymiar czasu pracy: cały etat
 5. Wymagania:
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy
 • wykształcenie min. zawodowe
 • ogólna wiedza dotycząca zasad eksploatacji pojazdów samochodowych
 • umiejętność korzystania z map i urządzeń nawigacyjnych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Osoba do kontaktu:
Maria Grażyna Mazur – tel. 52 383 64 64

 1. Elektromonter
  1. Miejsce pracy: Piechcin (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
  2. Zakres obowiązków: obsługa i konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody, praca na wysokości poniżej 3 m
  3. Wymiar czasu pracy: cały etat
  4. Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe
 • uprawnienia „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Osoba do kontaktu:
Dariusz Kurzawski – tel. 52 383 67 77

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 29.06.2018 r. ofert zawierających dane osobowe, posiadane kwalifikacje (potwierdzone kserokopią dokumentu) oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do oferty należy dołączyć klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, korzystając z poniższej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: ………………………………………

Obligatoryjny zakres danych osobowych – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy
(imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.) 

Pozostałe dane osobowe i kontaktowe takie jak np. adres e-mail i numer telefonu oraz zaświadczenia, certyfikaty i inne załączniki podaję w celu ułatwienia kontaktu i udokumentowania posiadanych kwalifikacji z własnej woli.”

Data: ……………………                               Podpis kandydata: …………………………………

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o.
w Barcinie informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł 
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście lub listownie, w siedzibie administratora
  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie
  6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji i zostaną zapomniane w ciągu 14 dni.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar EWG ani nie będą podlegały profilowaniu przez systemy automatyczne.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KOMUNIKAT

     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje,

że decyzją  BD.RET.070.7.2018.EK z dnia 25.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy  

została zatwierdzona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 na terenie Gminy Barcin

na okres 3 lat

W związku z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona  taryfa obowiązuje od dnia 19 czerwca 2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

W1: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel

i przemysł, w tym Gmina Barcin na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych,

W2: Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, handel i przemysł rozliczani według wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące,

W3: Odbiorcy usług korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

OŚ1 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach jednomiesięcznych,

OŚ2 - Gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w okresach co dwa miesiące.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,24

3,50

7,23

7,81

2

Grupa W2

3,24

3,50

11,50

12,42

3

Grupa W3

2,69

2,91

7,23

7,81

 

Tabela 1.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,39

3,66

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,39

3,66

11,56

12,48

3

Grupa W3

2,81

3,03

7,30

7,88

 

Tabela 1.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1

3,49

3,77

7,30

7,88

2

Grupa W2

3,49

3,77

11,57

12,50

3

Grupa W3

2,90

3,13

7,30

7,88

 

Tabela 2.1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,00

7,56

6,71

7,25

2

Grupa OS2

7,00

7,56

9,19

9,93

 

Tabela 2.2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,26

7,84

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,26

7,84

9,29

10,03

 

Tabela 2.3

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków

w okresie od 19 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2021 r.:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa OS1

7,31

7,89

6,81

7,35

2

Grupa OS2

7,31

7,89

9,30

10,04

 

Polityki Prywatności i cookies

Polityka prywatności Serwisu internetowego wodbar.com.pl i danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem komunikacji na odległość.

(obowiązuje od dnia 25/05/2018)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy wodbar.com.pl oraz kontaktujących się za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

Za pośrednictwem Serwisu i środków komunikacji na odległość zbieramy dane wyłącznie od właścicieli i za ich zgodą.

[Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie zbieramy danych osób nieletnich.]

Zbieramy i przetwarzamy dane jedynie w takim zakresie w jakim Państwo dobrowolnie nam podacie w treści zgłoszenia za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail, telefonicznie lub w plikach cookies).

Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym adresów e-mail i telefonów) użytkowników Serwisu oraz nie wykorzystujemy ich bez zgody adekwatnej do celu przetwarzania za wyjątkiem, kiedy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobligowani przepisami prawa.

Nie przekazujemy Danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie wodbar.com.pl. Dalej nazywany Serwisem.

Administrator - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie, który zostanie nam przez Państwa dobrowolnie podany za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail lub telefonu), adresu IP urządzenia końcowego oraz plików cookies jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł. dalej nazywana Administratorem.

Użytkownikiem Serwisu jest osoba odwiedzająca serwis internetowy wodbar.com.pl i wyświetlająca zawarte w nim treści na swoim urządzeniu końcowym. Nazywamy tak również osobę, która skontaktuje się z nami za pomocą innych środków komunikacji na odległość.

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych Użytkowników tzw. plików cookies. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki Użytkownik dopuścił przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

Dane osobowe, przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem środków komunikacji na odległość są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwrócili.

Podanie przez Państwa Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych umożliwiających kontakt np. adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem i załatwienie sprawy.

W przypadku korzystania z naszej strony Danymi osobowymi są wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby fizycznej np. adres e-mail, nr. telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych zaufanych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których Państwo używają podczas korzystania z naszych usług.

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje Dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

Podstawę prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000)

Ponadto, Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgromadzone zbiory Danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1000)

Dostęp do Danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Administrator nie udostępnia Danych osobowych otrzymanych od Państwa osobom trzecim za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o.

Rejestr zbiorów Danych osobowych dostępny jest w siedzibie Administratora.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • do czasu zakończenia sprawy z którą zwrócili się Państwo za pomocą formularza kontaktowego,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym w pewnych sytuacjach podlega ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów
 • przez okres niezbędny do jakiego zobowiązują nas odrębne przepisy prawa np. przepisy podatkowe,
 • przez okres określony w regulaminie ochrony danych osobowych w zależności od celu w jakim zostały one zebrane (przekazane przez Użytkownika)

 

Kontakt w sprawach dotyczących Danych osobowych jest możliwy:

 • osobiście lub listownie w siedzibie administratora,
 • telefonicznie pod numerem 52 383-64-44
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Wiele stron internetowych zapisuje w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki "cookies". Nasza strona internetowa (dalej: „Serwis”) także korzysta z tej możliwości. Nasze pliki cookies są pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia do niektórych funkcji strony (porównanie produktów, lista zakupów), z których bez uruchomionej obsługi "cookies" w Twojej przeglądarce nie mógłbyś korzystać.
 2. Pliki „cookies” stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je zmienić lub wyłączyć dla konkretnej strony internetowej, lub dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
 6. Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych "ciasteczek" poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików "cookie", znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookies w Twoim telefonie lub tablecie polecamy zapoznanie się z ustawieniami konkretnego telefonu w jego instrukcji.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Wodbar.com.pl

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:

a) tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;

b) zmiany wyglądu lub wersji Serwisu;

c) przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji);

d) zapewnienia dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;

e) zapamiętywania informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wybrany język strony;

f) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

g) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

h) sterowanie ponownym wyświetlaniem komunikatów typu „popup” po upływie określonego interwału czasowego;

i) zarządzanie pamięcią podręczną w celu optymalizacji czasu wyświetlania strony użytkownikom.

9. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

g) pliki cookies „stałe” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) - wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki - zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);

i) „analityczne” pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

10. Korzystając z Serwisu możesz za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym otrzymywać pliki cookies podmiotów pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics) oraz Facebook. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu wodbar.com.pl i zawierają datę oraz godzinę połączenia z serwisem. Informacje te są wykorzystywane głównie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin oraz kwestii bezpieczeństwa internetowego i w pewnych okolicznościach pozwalają na personalną identyfikację pojedynczego użytkownika.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania żużli z produkcji Ciepłowni w Barcinie i Piechcinie. Żużle mogą być wykorzystane do utwardzenia powierzchni dróg i placów, do budowy fundamentów.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Ciepłowniczego p. Andrzej Bartkowiak tel. 52 383 67 78 lub 604 471 169.   

Informacja

Barcin, dnia 06.02.2018r.

 

INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, informuje, że istnieje możliwość zorganizowania stażu na stanowisku: „ogrodnik terenów zieleni” na terenie gminy Barcin.

Uczestnik stażu powinien spełniać następujące wymogi:

I projekt

-osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

-wyłącznie kobiety

-wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie

-uczestnikami stażu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach POWER(III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-preferowana ilość osób na staż wynosi 4 osób z uwzględnieniem 2 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

II projekt

-osoby powyżej 29r.ż  zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne, zakwalifikowane do II profilu pomocy należące w szczególności do:

-osoby powyżej 50r.ż,

-kobiety,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach

-uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które w 2017r. były uczestnikami projektu w ramach RPO  WK-P (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-preferowana ilość osób na staż wynosi 6 osób z uwzględnieniem 3 osób do zatrudnienia po odbyciu stażu w Spółce na podstawie umowy o pracę na okres 3 miesięcy

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Zakładem Usług Miejskich, tel. 52 383-69-75, w termonie do dnia 14.02.2018r.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WODBAR” Spółka z o.o. w Barcinie informuje, że dzień 19 stycznia (piątek) 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki.

Nie dotyczy to pracowników w systemie zmianowym oraz pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wywozem odpadów komunalnych.

Podkategorie

Strona 1 z 3

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

 

Przejdź do działu ZUM

ODPADY KOMUNALNE

 

Przejdź do działu OS

ZWiK (WODA I ŚCIEKI)

 

Przejdź do działu ZWiK

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

 

Przejdź do działu ZC