Dział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Odbieramy odpady powstające w gospodarstwach domowych tzw. odpady komunalne oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których również powstają odpady komunalne

Zakład Ciepłowniczy

Produkujemy, przesyłamy ciepło do odbiorców z terenu Barcina i Piechcina. Eksploatujemy, budujemy sieci ciepłownicze, węzły cieplne, przyłącza ciepłownicze.

Zakład Usług Miejskich

Utrzymujemy zieleń na terenie gminy Barcin, zarządzamy cmentarzem komunalnym, targowiskiem miejskim, budynkami komunalnymi. Dbamy o zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dostarczamy wodę.
Odbieramy, oczyszczamy ścieki.
Eksploatujemy, budujemy sieci oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Aktualności
KOMUNIKAT
26 Paź
KOMUNIKAT
13 Paź
UWAGA !!!
09 Paź
KOMUNIKAT
01 Paź
KOMUNIKAT
22 Wrz
Komunikat
11 Maj
Komunikat
25 Mar

Aktualności

ostatnio dodane

Zakład

w fotograficznym skrócie
Image
"WODBAR” powiadamia mieszkańców w Aplikacji BLISKO.
Najwyższej klasy system wczesnego ostrzegania na telefony komórkowe.