Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o.
siedziba: ul.Dworcowa 12,  88-190 Barcin
KRS: 0000034906  XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
NIP: 556-000-42-43
Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł

BDO: 000026680

Nasza siedziba

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie jest spółką jednoosobową ze 100 % udziałem Gminy Barcin. Od 1992 r. Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz produkcji i dystrybucji energii cieplnej, eksploatując obiekty i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze na terenie miasta i gminy Barcin.

Ponadto Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, utrzymania terenów zielonych oraz inne usługi komunalne.

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. mając na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Barcin, konsekwentnie dąży do usprawnienia i podnoszenia poziomu świadczenia usług.