Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Polityki Prywatności i cookies

Polityka prywatności Serwisu internetowego wodbar.com.pl i danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem komunikacji na odległość. 

(obowiązuje od dnia 25/05/2018)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy wodbar.com.pl oraz kontaktujących się za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

Za pośrednictwem Serwisu i środków komunikacji na odległość zbieramy dane wyłącznie od właścicieli i za ich zgodą.

Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych, nie zbieramy danych osób nieletnich.

Zbieramy i przetwarzamy dane jedynie w takim zakresie w jakim Państwo dobrowolnie nam podacie w treści zgłoszenia za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail, telefonicznie lub w plikach cookies).

Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym adresów e-mail i telefonów) użytkowników Serwisu oraz nie wykorzystujemy ich bez zgody adekwatnej do celu przetwarzania za wyjątkiem, kiedy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobligowani przepisami prawa.

Nie przekazujemy Danych osobowych Użytkowników do Państw trzecich.

 • Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie wodbar.com.pl. Dalej nazywany Serwisem.
 • Administrator - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie, który zostanie nam przez Państwa dobrowolnie podany za pomocą środków komunikacji na odległość (np. formularzy elektronicznych, poczty e-mail lub telefonu), adresu IP urządzenia końcowego oraz plików cookies jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł. dalej nazywana Administratorem.

Użytkownikiem Serwisu jest osoba odwiedzająca serwis internetowy wodbar.com.pl i wyświetlająca zawarte w nim treści na swoim urządzeniu końcowym. Nazywamy tak również osobę, która skontaktuje się z nami za pomocą innych środków komunikacji na odległość.

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych Użytkowników tzw. plików cookies. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki Użytkownik dopuścił przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

Dane osobowe, przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem środków komunikacji na odległość są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwrócili.

Podanie przez Państwa Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych umożliwiających kontakt np. adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem i załatwienie sprawy.

W przypadku korzystania z naszej strony Danymi osobowymi są wszelkie dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby fizycznej np. adres e-mail, nr. telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych zaufanych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których Państwo używają podczas korzystania z naszych usług.

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje Dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

Podstawę prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000)

Ponadto, Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgromadzone zbiory Danych osobowych chronione są przez Administratora zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1000)

Dostęp do Danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Administrator nie udostępnia Danych osobowych otrzymanych od Państwa osobom trzecim za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. 

Rejestr zbiorów Danych osobowych dostępny jest w siedzibie Administratora.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • do czasu zakończenia sprawy z którą zwrócili się Państwo za pomocą formularza kontaktowego,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym w pewnych sytuacjach podlega ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów
 • przez okres niezbędny do jakiego zobowiązują nas odrębne przepisy prawa np. przepisy podatkowe,
 • przez okres określony w regulaminie ochrony danych osobowych w zależności od celu w jakim zostały one zebrane (przekazane przez Użytkownika)

Kontakt w sprawach dotyczących Danych osobowych jest możliwy:

 • osobiście lub listownie w siedzibie administratora,
 • telefonicznie pod numerem 52 383-64-44
 • mailowo: iod@wodbar.com.pl

POLITYKA COOKIES

 1. Wiele stron internetowych zapisuje w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki "cookies". Nasza strona internetowa (dalej: „Serwis”) także korzysta z tej możliwości. Nasze pliki cookies są pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia do niektórych funkcji strony (porównanie produktów, lista zakupów), z których bez uruchomionej obsługi "cookies" w Twojej przeglądarce nie mógłbyś korzystać.
 2. Pliki „cookies” stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP: 556-000-42-43, Kapitał zakładowy: 13 471 500,00 zł.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je zmienić lub wyłączyć dla konkretnej strony internetowej, lub dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
 6. Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:
  • W przeglądarce Mozilla Firefox
   W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych "ciasteczek" poszczególnych witryn.
  • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
   W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • W przeglądarce Google Chrome
   W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików "cookie", znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.W przeglądarce Opera
   Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
  • W przeglądarce Safari
   W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookie. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookies w Twoim telefonie lub tablecie polecamy zapoznanie się z ustawieniami konkretnego telefonu w jego instrukcji. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Wodbar.com.pl
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:
  1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;
  2. zmiany wyglądu lub wersji Serwisu;
  3. przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji);
  4. zapewnienia dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;
  5. zapamiętywania informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wybrany język strony;
  6. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  7. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  8. sterowanie ponownym wyświetlaniem komunikatów typu „popup” po upływie określonego interwału czasowego;
  9. zarządzanie pamięcią podręczną w celu optymalizacji czasu wyświetlania strony użytkownikom.
 9. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  6. pliki cookies „stałe” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) - wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki - zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);
  7. „analityczne” pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
 10. Korzystając z Serwisu możesz za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym otrzymywać pliki cookies podmiotów pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics) oraz Facebook. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu wodbar.com.pl i zawierają datę oraz godzinę połączenia z serwisem. Informacje te są wykorzystywane głównie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin oraz kwestii bezpieczeństwa internetowego i w pewnych okolicznościach pozwalają na personalną identyfikację pojedynczego użytkownika.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),