Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Zakład Usług Miejskich świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką komunalną na terenie gminy Barcin.

Do zadań ZUM należy:

  • pielęgnacja zieleni miejskiej, łącznie z zakładaniem terenów zielonych, których właścicielem jest gmina Barcin,
  • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymanie przystanków autobusowych i części placów zabaw,
  • zimowe utrzymaniem dróg gminnych,
  • administrowanie targowiskami gminnymi w Barcinie i w Piechcinie,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym w Barcinie (wywóz śmieci, utrzymanie terenu, prowadzenie dokumentacji),
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi; pod zarządem zakładu znajdują się komunalne budynki mieszkalne, a także wspólnoty mieszkaniowe, zarówno te z udziałem gminy, jak i stanowiące współwłasność wyłącznie osób fizycznych,
  • wykonywanie prace związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni, robotami budowlanymi i ślusarskimi,  gdzie zleceniodawcami są inne podmioty niż gmina Barcin.

ZUM posiada ekipę remontową, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne do właściwej eksploatacji obiektów i usuwania na bieżąco usterek i awarii.

 

Zakład Usług Miejskich
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin

biuro czynne:
poniedziałek - piątek: godziny 7.00 - 15.00

telefon: 52 383 69 75
telefon: 52 383 64 44 wew. 32 lub 40