Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje trzy ujęcia wody podziemnej i stacje uzdatniania wody oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy i oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej.

UJĘCIA WODY - zlokalizowane są w Wolicach, Piechcinie i Mamliczu.

Największe ujęcie znajduje się w Wolicach. Woda surowa wydobywana jest ze studni głębiowych. Po uzdatnieniu woda jest wtłaczana do sieci wodociągowej, która zasila miejscowości: Barcin, Wolice, Knieja, Krotoszyn, Pturek, część m. Barcin Wieś (osiedla na obrzeżach Barcina do wysokości stadionu), Sadłogoszcz (posesje wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej do punktu energetyki), i Zalesie Barcińskie (posesje wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Piechcina).

Na ujęciu wody w Piechcinie znajdują się studnie głębinowe. Po uzdatnieniu woda jest wtłaczana do sieci wodociągowej zasilającej: Piechcin, Aleksandrowo, Bielawy (zakłady), część miejscowości Sadłogoszcz(z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice), Zalesie Barcińskie (z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice).

Na ujęciu wody w Mamliczu znajdują się głębinowe. Po uzdatnieniu woda jest wtłaczana do sieci wodociągowej zasilającej: Mamlicz, Augustowo, część m. Barcin Wieś (z wyjątkiem obszaru zasilanego z SUW Wolice), Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Julianowo, Józefinka, Kania, Złotowo.

OCZYSZCZALANIA ŚCIEKÓW W SADŁOGOSZCZY – jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, na której oczyszczane są nieczystości ciekłe dopływające z terenu gmin: Barcin, Dąbrowa, Pakość, a także nieczystości ciekłe, które są dowożone na stację zlewną. Oczyszczalnia ścieków dysponuje własnym laboratorium, w którym na bieżąco monitorowany jest skład ścieków surowych i oczyszczonych, co umożliwia odpowiednie sterowanie procesem technologicznym, aby osiągać jak najlepsze efekty oczyszczania.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DĄBRÓWCE BARCIŃSKIEJ – jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym „Bioclere”, przeznaczona dla oczyszczania ścieków komunalnych z zabudowy mieszkaniowej w Dąbrówce Barcińskiej.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Łąkowa 1
88-190 Barcin

biuro czynne:
poniedziałek - piątek: godziny 7.00 - 15.00

telefon: 52 383 67 77
e-mail: zwik@wodbar.pl

Oczyszczalnia Ścieków Sadłogoszcz
telefon kontaktowy: 52 383 25 63
telefon alarmowy: 601 235 317